Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) objavljujemo Godišnje financijske izvještaje za Davida Mrakovčića, Darka Purića i Gorana Marevića

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) obavještavamo Vas da na računu David Mrakovčić,  član Gradskog vijeća Grada Krka HR2924020063500014131 nisu primljene donacije u razdoblju od 01.01.2018. do 31.06.2018.

 

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) obavještavamo Vas da na računu Goran Marević,  član Gradskog vijeća Grada Krka HR8524022063500021077 nisu primljene donacije u razdoblju od 01.01.2018. do 31.06.2018.

 

 

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) obavještavamo Vas da na računu Darko Purić,  član Gradskog vijeća Grada Krka HR8824020063500015494 nisu primljene donacije u razdoblju od 01.01.2018. do 31.06.2018.

 

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) objavljujemo Godišnje financijske izvještaje Davida Mrakovčića, Gorana Marevića i Darka Purića za 2017. godinu.

 

 

Sukladno obavezama koje proizlaze iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/1161/1127/1302/1496/16) objavljujemo financijsko izvješće.

 

Sukladno obavezama koje proizlaze iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/1161/1127/1302/1496/16) objavljujemo preliminarna financijska izvješća

 

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) objavljujemo Godišnje financijske izvještaje Davida Mrakovčića i Darka Purića za 2016. godinu.

 

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 ) obavještavamo Vas da na računu Darko Purić,  član Gradskog vijeća Grada Krka HR8824020063500015494 nisu primljene donacije u razdoblju od 01.01.2016. do 31.06.2016.