picto-08.png

Javna uprava

 

Transparentna i efikasna gradska uprava, kojoj je temeljni razlog postojanja kvalitetniji život građana i bolja poslovna klima temelj su razvoja našeg društva. Uključivanjem građana u rad javne uprave pospješiti će se njeno djelovanje

 

1. Formiranje Vijeća mjesnih odbora. Na području grada Krka djeluje pet mjesnih odbora: Kornić, Milohnići, Poljica, Skrpčić-Pinezić i Vrh. Okupljanjem predstavnika svih mjesnih odbora te zajedničkim sastancima s Gradskim vijećem želimomeđusobnu komunikaciju dići na razinu kojaće dovesti do racionalnijeg trošenja proračunskih sredstava i bolje razmjene ideja i znanja.  Podupiremo inicijativu organiziranja dva mjesna odbora na području Grada Krka

2. Poslijepodnevna smjena gradskih ureda.  Jedan dan u tjednu uvesti poslijepodnevni rad gradskih ureda koji primaju stranke. Sastajanje predstavnika mjesnih odbora s gradskim dužnosnicima, sastanci odbora Gradskog vijeća i drugi oblici participacije građana organiziraju se taj dan

3. Građanski sat. Mjesto otvorene komunikacije na temu učinjenoga, odnosno neučinjenoga, sa ciljem poticanja transparentnosti i odgovornosti upravljačkog tijela. Građanski sat će biti organiziran tematski kako bi građani na tom satu mogli dobiti sve odgovore na pitanja iz jednog područja javne uprave

4. Participativni proračun. Način formiranja proračuna koji  se odnosi na uključivanje građana u odlučivanje o proračunu, čime bi se "običnim" ljudima dala stvarna moć glede upravljanja stvarnim (zajedničkim) novcem. Građani odlučuju o prioritetima razvoja na mikro razini