picto-03.png

Poduzetništvo

 

Lokalne vlasti moraju svojom potporom osnažiti razvoj lokalnog poduzetništva, kao jednu od ključnih komponenti lokalnog razvoja. 

Porast poslovnih aktivnosti imat će pozitivne učinke na životni standard stanovništva, uglavnom kroz porast zaposlenosti i osobnih dohodaka.

 

1.Stvaranje nove poslovne zone. Što prije odraditi pripremne radnje (promjenu prostornog plana, uređivanje imovinsko-pravnih odnosa s državom) kako bi se stekli uvjeti za ostvarivanje nove poslovne zone.  U sklopu tog prostora organizirati reciklažno dvorište građevinskog materijala.

2. Redovita komunikacija sa poduzetnicima. Održavanjem redovitih sastanaka s lokalnim poduzetnicima, Grad može bolje razumijeti njihove potrebete prilagoditi svoje djelovanje, kako bi mjere poticanja poduzetništva bile čim učinkovitije.

 

 

 

3. Promocija deficitarnih zanimanja i program bolje plaćenog praktičnog rada.  Sa ciljem smanjivanja razlika između potreba poslodavaca i ponude na tržištu rada, općina ćesufinacirati različite oblike edukacije deficitarnih zanimanja. Suradnjom s poduzetnicima pokrenuti program bolje plaćenog praktičnog rada tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Nužno jesufinanciranjem takvog programa olakšati stvaranje kvalitetne radne snage za potrebe lokalnog poduzetništva.

4. Produljenje radnog vremena. Osigurati mogućnost produljenja radnog vremena ugostiteljima i trgovinama tijekom turističke sezone