picto-04.png

Poljoprivreda

 

Vlastita poljoprivredna proizvodnjaosnova je neovisnostii visoke kakvoće života. Održivim razvojem poljoprivrede osiguravamo očuvanje bioraznolikosti, čist okoliš, nutritivno visokovrijednu hranu i povećanje ekonomske sigurnosti pojedinaca uključenih u proizvodnju

 

1. Izgradnja zelene tržnice. Držimo nužnim organizirati reprezentativniju zelenu tržnicu koja će biti simbol identiteta Krka kao mediteranskog grada i centar prodaje lokalnih poljoprivrednih proizvoda

2. Razvoj poljoprivredne infrastrukture. Grad Krk može značajno unaprijediti uspješnost poljoprivredne proizvodnje na svom području. Sufinanciranjem projekata iz Europskog fonda za ruralni razvojsubvencionirati i poticati uvođenje navodnjavanja, odvodnjavanja, izgradnju mikroakumulacija, konverziju na ekološku poljoprivredu te ulaganja u preradu, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda

 

 

3. Rješavanje problema alohtone divljači. Suradnjom sa svim općinama na otoku nužno jezajednički prionutirješavanju tog problema, po uzoru na pozitivna svjetska iskustva. Sufinanciranje programa ograđivanja električnim pastirom

4. Poticanje organiziranja u poljoprivredi.  Poticati udruživanje profesionalnih poljoprivrednika i amatera u udruge i zadrugekao glavne vektore širenja znanja i iskustva poljoprivredne proizvodnje.

5. Promoviranje lokalnog uzgoja. Poljoprivreda je prirodni partner turizmu. Uvođenje razrednih olakšica ugostiteljskim objektima, ovisno o količini lokalno proizvedenih poljoprivrednih proizvoda koje koriste