picto-05.png

Prostorno planiranje

 

Prostor je dragocjen resurs kojim upravlja jedinica lokalne samouprave. Nužno je mudro i strateško upravljanje tim resursom kako bismo stvorili preduvjete za održivi razvoj svih sektora društva. 

 

1. Uvrštavanje zelenih površina i dječjih igrališta u prostorne planove. Prostorni plan Grada Krka izraditi na način da obvezuje Grad kao upravljača prostorom da osigura adekvatnu količinu zelenih površina odnosno parkova te dječjih igrališta prilikom širenja grada na nova područja. Smatramo da ovo pitanje nije adekvatno rješavano do sada te želimo ovom aktivnošću osigurati veću kvalitetu života na prostoru Grada

2. Izgradnja bazenskog kompleksa. U suradnji sa postojećim hotelskim kućama, osigurati gradnju zatvorenog kompleksa bazena koji će služiti građanima Grada Krka, kao i turistima

 

 

3. Pokretanje katastarske izmjere. Cilj sređivanja zemljišnih knjiga i katastra jest izgradnja učinkovitog sustava. Nesređenost zemljišnih knjiga jedna je od značajnijih otežavajućih okolnosti prilikom ostvarivanja investicija (gradnja obiteljske kuće, rješavanje prilaznih cesta, veće investicije gospodarskog značaja). Katastarska izmjera jest dugotrajan i skup postupak, ali isto tako i neophodan. Stoga je bitno započeti s tim procesom

4. Utvrđivanje granice pomorskog dobra u svrhu zaštite obalnog pojasa. Pomorsko dobro u vlasništvu je RH. Samo utvrđivanje granice pomorskog dobra tehičko je, ali vrlo bitno pitanje. Jedinica lokalne samouprave ne može s pomorskim dobrom gospodariti, niti ga može koristiti na bilo koji način, no njegovim rješavanjem postavlja temelje za gospodarenje zemljištima koja su u vlasništvu grada Krka, a graniče sa pomorskim dobrom