picto-02.png

Turizam

 

Turizam je jedna od najpropulzivnijih gospodarskih i društvenih djelatnosti te kao takva donosi lokalnoj zajednici višestruke koristi. Svjesni nedostataka naše turističke ponude, kao i potrebe za produljivanjem turističke sezone i razvojem destinacije, želimo potaknuti daljnji razvoj ove iznimno bitne gospodarske grane. 

 

1. Subvencioniranje poduzetničkih turističkih aktivnosti u ruralnim područjima te njihovo uključivanje u promociju Grada Krka. Primjeri aktivnosti subiciklizam, treking i drugi programi aktivnog odmora te tradicijska i suvremena gastronomija.  Instalacija besplatnog wi-fi sustava po selima osuvremeniti će destinaciju.

2. Sufinanciranje sezonskog prijevoza između Krka i sela, u funkciji i na korist turista i stanovnika sela. Prijevoz će koristiti i mladi koji time dobivaju sigurniji prijevoz prilikom noćnih izlazaka

3. Povećanje plažnih kapaciteta kako u urbanom tako i ruralnom području. Povećati sredstva za održavanje i širenje plaža u proračunu. Uređivanje i označavanje tematskih puteva i staza (primjerice karta guvna po selima, karta ruševina starih stanova, povijesne i tradicijske zgrade i ruševine)

4. Stvaranje biciklističke i pješačke destinacije kroz projekte uređivanja i označavanja biciklističkih i pješačkih staza. Izgradnja šetnice oko gradskih zidina – kopnene i obalne šetnice. Stvoriti preduvjete za spoj biciklističke ceste na zaobilaznici sa Portapižanom gdje će se napraviti ciklopunkt – jedinstveni prostor za sigurno odlaganje bicikli neposredno uz ulaz u stari grad.

5. Uvođenje olakšica ugostiteljskim objektima koji rade dulje od 10 mjeseci(smanjenje komunalne naknade i/ili najma prostora). Postavljanje mobilne pozornice na rivi tijekom cijele sezone kako bi se obogatio kulturni sadržaj. 

 

 

 

 

 

 

6. Osnivanje radne skupine za turizam. Predstavnici Grada Krka, Turističke zajednice, ugostitelja, hotelijera, kampera, iznajmljivača, turističkih vodiča i drugih društvenih čimbenika zajednički će nadzirati strateški razvoj turizma i davati nove smjernice.

 

Razvoj kulturnog turizma i razvoj brenda "Grada povijesti i kulture"

Implementacijom kulturnih sadržaja u turizamostvarit će se veća sredstva za kulturu. Kada ulaganje u kulturu neće više biti tretirano kaopotrošnja ili povijesni ukras, već osnova za kvalitetniju promidžbu turizma, Krk će zaživjeti u punom smislu svoje krilatice.

Osmišljavanje kulturnih sadržaja koji mogu postati turistička atrakcija te poboljšanje međusobne suradnje bit će glavnizadaci kulturnih i turističkih organizacija, kao i za taj dio nadležnih gradskih službi. Osnovat ćemo radnu skupinu za unapređenje razvoja kulturnog turizma koja će definirati godišnji program aktivnosti na tom području.

 

Daljnji razvoj

Poticanjem kratkih prehrambenih lanaca (lokalno uzgojeno – lokalno prodano) i lokalne poljoprivredne proizvodnje te uvođenjem razredne olakšice ugostiteljima koji koriste lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode, stvorit ćemo preduvjete zabrendiranje Krka kao Grada zdrave hrane, ekološke i održive te lokalno uzgojene. Cilj nam je povezati ruralnu poljoprivrednu proizvodnju s turističkim subjektima Grada i ojačati turističku i gastronomsku ponudu lokalno uzgojenih namirnica. Jedan od važnijih koraka na tom putu je formiranje reprezentativne zelene tržnice koja mora biti žarište prodaje lokalnih kvalitetnih namirnica, kao i dio mediteranskog identiteta Grada